maandag 23 januari 2012

Bestuur afgetreden.

Beste leden,
Het zal vrijwel niemand ontgaan zijn dat de samenwerking in het bestuur niet optimaal was.

Helaas is ook het laatste restje onderlinge vertrouwen dat er nog was, verdwenen. Daarmee is de basis om nog enigszins adequaat te kunnen besturen verdwenen. Om die reden hebben alle bestuursleden besloten om per direct af te treden.

Officieel zit de club dus zonder bestuur.

De ledenvergadering wordt zoals u weet gehouden op 29 februari a.s. Deze vergadering gaat gewoon door. Misschien dat tijdens de vergadering de agenda aangepast zal worden omdat het vormen van een geheel nieuw (interim)bestuur prioriteit heeft.

U leest het goed, er is een volledig nieuw bestuur nodig, omdat er geen zittende bestuursleden meer zijn die op die grond door kunnen gaan.

De dikke maand die nog te gaan is tot de vergadering zal niet tot problemen leiden, omdat de dagelijkse gang van zaken gewoon doorgaat. Dat betekent dat de pupinfo zoals u gewend bent beschikbaar blijft en dat de ledenadministratie en de financiële administratie zal worden bijgehouden t/m de komende vergadering.

Verder staat de club er goed voor. De financiële situatie is gezond. De kampioenschapsclubmatch is voorbereid. De ledenadministratie is in orde. Met andere woorden: er hoeft geen puin geruimd te worden.

Een nieuw bestuur kan dus fris van de lever van start gaan. Bovendien zijn de ex-bestuursleden bereid om indien nodig nog de helpende hand te bieden.

Dringende oproep!

Alles staat en valt echter met de noodzakelijke komst van een nieuw (interim) bestuur.

Dus als u denkt iets voor de club te kunnen betekenen door deel uit te maken van een nieuw bestuur, neem dan per mail contact op met: voorzitter@pekingees-en-dwergspanielclub.nl.

Ook als u hier eerst nog aanvullende vragen over heeft, kunt u dit e-mailadres gebruiken.

De ex-bestuursleden.