zaterdag 28 november 2009

Spezial zuchtschau der Landesgruppen NRW.Lohmar


Spezial zucht schau der Landesgruppen NRW.Lohmar-Breidt Zondag 22-11-2009
Keurmeester Mevr. J.Botussi uit Frankrijk
Ingeschreven 8 Japanse Spaniels erg weinig.. tegenover andere jaren ,jammer maar wel heel gezellig.
Jeugdklas reuen: Yoyo von Reifra 1U Jeugd CAC Fokker R.Janssen Spits Eigenaar P.Kempken
Tussenklas reuen: Xoltan von Reifra 1U CAC Fokker/Eigenaar R.Janssen Spits
Kamp.klas reuen Nohbudo von Reifra 2U res CAC Fokker R.Janssen Spits Eigenaar K.Herrebout Fujishige.
Randalets Kaika Nippon 1U CAC Beste Reu BOB en Best in Show. Fokker .W.en M. Schnarrenberger Eigenaar R.Janssen Spits.
Open klas reuen:Valentino Magic von Reifra. 1U CAC. Fokker/Eigenaar R.Janssen Spits
Tussen klas teven: Witchipoo von Reifra 1 ZG. Fokker R.Janssen Spits Eigenaar K.Herrebout Fujishige.
Openklas teven: Randalets Sumire. 1U CAC Beste teef. Fokker M.Schnarrenberger Eigenaar. K.Herrebout-Fujishige
Orissa vom Schlob Olranda 2U Fokker C.Franzen Eigenaar E.Niedwolorz.

Euro Dogshow Kortrijk 2009

46 ste Eurodogshow 14 november 2009.Kortrijk
Ingeschreven 18 Japanse Spaniels. Keurmeester Mevr.R.Sporre Willes uit Zweden.
Puppy klas reuen: Hin Satori Russiky Vityaz Veel Belovend. Fokker. E.Shechenko. Eigenaar M Valgaeren .
Iyk Belovend. Fokker K.de Decker Eigenaar Y.Claus.
Jeugdklas reuen: Hachiro van Kiritanaka 1U.Fokker M.Wollschlager Eigenaar J.Duwe.
Openk klas reuen: A Fuinrando Xeriex 1U CAC CACIB. Best of Breed.Fokker P.Jappinen Eigenaar A.C.Peupion.
Gio van Kiritanaka ZG. Fokker M.Wollschlager Eigenaar M.Valgaeren.
Hiroshi Del Fior Di Pesco 2U Fokker M.Piovano Eigenaar. E Sabatier.
Kampioens klas reuen:Randalets Kaika Nippon 1U res CAC res CACIB Fokker W en M Schnarrenberger Eigenaar R.Janssen Spits.
Nohbudo von Reifra 4U Fokker R.Janssen Spits Eigenaar K.Herrebout
Fuinrando Abbot Ramaria 2U Fokker P.Jappinen Eigenaar F.Marcinkowski
Tokubetsu Boo Gey Woo 3U Fokker DR.Kathryn Sunn Eigenaar J Y Ramel
Baby klas Teven Eowyn Blossom Angel afwezig
Jeudklas Teven:Diva Assolute Birgit Nilsson Du Terikomi 1ZG Fokker /Eigenaar F.Marcinkowski
Tussenklas Teven : Witchiepoo Von Reifra 2ZG Fokker R.Janssen Spits Eigenaar K.Herrebout
Cowboys And Angels Godbless 1 ZG Fokker L.Weyeden Eigenaar C.A.Geudens.
Openklas Teven:Hin Satroi Tayjo li G. Fokker E.Schevenchko Eigenaar E.Sabatier
Randalets Sumire 1U res CAC res IB Fokker M.Schnarrenberger Eigenaar K.Herrebout
Fom de Little Chin Foetsjy Gediskwalificeerd. Fokker /Eigenaar D.Cleas en A.Geudens
Kampioens klas teven: Shawiningan Chin Keiko 1U CAC CACIB Fokker /Eigenaar E.Sabatier.

zondag 22 november 2009

Bestuursmededelingen.

Even een paar data voor 2010 om alvast in uw agenda te noteren.

• Op 26 januari wordt er een seminar voor de King Charles Spaniel gegeven door ons lid Ankie v.d. Berg in samenwerking met Dhr.Hans Boelaars. Geïnteresseerden zijn welkom in het Amrath Hotel te Maarsbergen vanaf 19.00. De aanvang zal zijn om 19.30 u.
• Onze clubdag wordt gehouden op 25 april. Later volgen meer bijzonderheden.
• Op 27 april hebben we als voorbereiding voor het keurmeestersrasexamen een seminar voor de Chinese Naakthond. Locatie is nog niet bekend.
• Dat examen zal plaatsvinden op 29 mei. Locatie is nog niet bekend.
• Op 20 april staat de Algemene Ledenvergadering in de planning. Locatie: Amrath Hotel te Maarsbergen, aanvang 19.30 u. Wij hopen u in grote getale te mogen ontvangen, zeker met enkele belangrijke beslissingen in het vooruitzicht, omtrent de Rasspecifieke Fokreglementen.
• De datum voor onze kampioenschapsclubmatch volgt later.

zaterdag 21 november 2009

Bleiswijk 2009


7 November Internationale Honden tentoonstelling Bleiswijk 2009-
Keurmeester voor deze dag de hr.J.G.A.Boelaars.Ingeschreven 7 Japanse Spaniels.
Jeugdklas Reuen: Xoltan von Reifra.1U res.CAC. Fokker/Eigenaar R.Janssen Spits.
Kamp.klas Reuen. Kamp.Randalets Kaika Nippon imp USA. 1U CAC CACIB Fokker.W en M Schnarrenberger Eigernaar R.Janssen Spits.
Baby klas teven :Vanja Watashi No Idai Ajin. Veel Belovend. Fokker S.Groen Eigenaar M.Baldaccini Mede eigenaar S.Groen.
Puppy klas teven:Randalets Oriental Miyoko 1 Veel Belovend. Fokker W en M Schnarrenberger Eigenaar A.C.D.Bordewijk
Open klas teven: Ellinghurst Yanagi 1U res. CAC res CACIB Fokker S.Boyer Eigenaar A.C.D.Bordewijk
Tussen klas teven: Chinart Anna Pavlovna NJK. 1U CAC CACIB BOB. Fokker P.v.Baaren Eigenaar M.J.J.Jochems.
Jeugdklas teven : Aiyla from the Olympia Girls. 1U Jeugd CAC Fokker /Eigenaar P.L.A.M. van den Beuken –van der Burgt

woensdag 18 november 2009

Monique van Boxtel niet langer bestuurslid.

Zoals u ongetwijfeld gemerkt zult hebben, werkt de pupinfo al geruime tijd niet meer zoals u gewend bent.
Het bestuur is van mening dat dit echt niet langer zo kan en heeft dus gezorgd voor een oplossing die per direct ingaat.
Uiteraard betreuren we de hele gang van zaken zeer.
Voorlopig wordt de taak van Monique overgenomen door René Woudman.

U stuurt dus vanaf nu uw dek -en geboortemeldingen naar:
René Woudman
Kerklaan 27
7848 AC Schoonoord
0591 382408
voorzitter@pekingees-en-dwergspanielclub.nl

Let op: Als u al dekmelding(en) en/of geboortemelding(en) naar Monique heeft verstuurd, die nog niet op de clubwebsite staan, dan kunt u het beste alles nog een keer opsturen naar René Woudman.
Excuses voor de overlast, maar het is niet anders.

Het bestuur

woensdag 11 november 2009

Bewijs van lidmaatschap per 1 januari 2010 verplicht voor fokkers.

Vanaf 1 januari 2010 zal de controle door de Raad van Beheer bij fokkers op het bewijs van lidmaatschap van een rasvereniging verscherpt worden. Fokkers die geen lid zijn, moeten conform art III.25 van het KR een extra bedrag per nest betalen.

Controle chipper
De chipper van de Raad van Beheer zal vanaf 1 januari 2010 alleen nog maar het bewijs van lidmaatschap, uitgegeven door de Pekingees –en Dwergspanielclub, accepteren.

Het bestuur zal zorgen voor een bewijs van lidmaatschap dat duidelijk voorzien is van de noodzakelijke gegevens om een controle door de chipper mogelijk te maken.
De chipper zal het getoonde bewijs controleren met het voorbeeldbewijs dat via de rasvereniging is ontvangen.

Heffing toeslag niet-lidmaatschap
Bij het niet kunnen tonen van een geldig bewijs van lidmaatschap zal de stamboomaanvraag automatisch verhoogd worden met de toeslag voor niet-lidmaatschap.

Het is voor u als fokker dus van belang dat u bij de controle door de chipper altijd het bewijs van lidmaatschap van de Pekingees –en Dwergspanielclub kunt laten zien.

Wat kunt u zelf doen
Alleen fokkers die de contributie voor 2010 betaald hebben, ontvangen een bewijs van lidmaatschap. Heeft u aan deze verplichting voldaan, stuur dan om eventuele misverstanden te voorkomen een mailtje naar:
• voorzitter@pekingees-en-dwergspanielclub.nl

Vermeld in dit mailtje duidelijk:
• uw naam, adres en geslacht
• het ras/de rassen dat/die u fokt binnen onze club
• de datum waarop de contributie is betaald

U ontvangt dan z.s.m. uw bewijs van lidmaatschap.

N.B. Wilt u worden vermeld op de fokkerslijst, maak dan vóór 15 januari 2010 € 22,50 over op de clubrekening.

Het bestuur.

donderdag 5 november 2009

maandag 2 november 2009

Tentoonstelling Leuven 24-10-2009


De volgende resultaten kreeg ik toegestuurd van de Hr.C.Herrebout.
Tentoonstelling Leuven Belgie -
Rue-Babyklas 675 IYK,LOSH in aanvraag ( 11/05/2009)F: De Decker Kathleen V Randalets Chogun of Chase M Bolleke E: Bosschaerts Kristina 1VB
676 UTSUKUSHI TSUKI-YUMI NHSB 2752862 (04/06/2009) F: M Jochems V Chinart Pavel petrovitsj M Amatarasu Docastello de alfala E Gerrits Patricia 2B
Pupy klas 677 HIN SATORI RUSSKIY VITYAZ LOSH in aanvr. (20/04/2009) F: Shevckenko Elena V oaoi M oaoi ( Vreemd ) E Valgaeren Myriam 1VB BP
Jeugdklas 678 HACHIRO VAN KIRITANAKA LOSH 1045654( 21/07/2008) F Wollschlager M V Duke touch of magic von reifra M Elmiistica van kiritanaka E Duwe Jacqueline 1ZG BJ
Openklas 679 GIO VAN KIRITANAKA LOSH 1021698 (04/09/2007) F Wollsschlager M V Duke touch of magic von reifra MElsnowhite van Kiritanaka E Valgaeren Myriam 1ZG
Kampioens klas 680 NOHBUDO VON REIFRA NHSB2621058 ( 19/08/2006 ) F R Janssen-Spits MValerma Utsukushii M Grafin Trude von reifra E Herrebout Fujishige kimiko 1Ex CAC-CACIB BOB
Teven-Baby klas
681EOWYN BLOSSEM ANGEL LOSH in AANV. ( 20/05/2009) F Fiquet Dominic V Déco'sturbo power M Chinatsu de la Reunion e Duwe Jacqueline ( werd niet uitgebracht )
Tussenklas-682 WITCHIEPOO VON REIFRA NHSB 2699745 (10/04/2008) F Janssen-Spits V Red magic von reifra M Shannon classicwon e HerreboutFujishige kimiko 1ZG
Openklas-683 RANDALETS SUMIRE NHSB2706703 ( 30/12/2007) F Schnarrenberger Margaret V Randalets miracles do happen M Touche's bit of bubbly E herrebout -fujishige kimiko 1EX CAC-CACIB

National Show Dortmund 17-10-2009


National Show Dortmund. 17-10-2009-Keurmeester: De hr.R.Schill(Rum)
Ingeschreven slechts 6 Japanse Spaniels.
Jeugdklasse Reuen: Roseheaven’s best Fabian. 2U Fokker res.Jugend CAC G.Hojer Eigenaar e.Riemenschneider.
Xoltan von Reifra 1U.jeugd CAC. Fokker/Eigenaar R.Janssen Spits.
Tussen klasse Reuen: Randalets Kaika Nippon. 1U CAC.BOB Fokker.W en M. Schnarrenberger Eigenaar R.Janssen Spits.
Kamp.klasse Reuen: Nohbudo von Reifra. 1U CAC Fokker R.Janssen Spits
Eigenaar K.Herrebout Fujishige
Tussen klasse teven. Witchiepoo von Reifra …1G
Open klasse teven: Randalets Sumire.. 1U CAC Fokker W en M Schnarrenberger. Eigenaar K.Herrebout Fujishige.

Bundes Sieger Show 2009-


Bundes Sieger 16-10-2009-Keurmeester: De hr.W.Schicker uit Duitsland.
Ingeschreven slechts 8 Japanse Spaniels. Wat teleurstellend is voor een Bundes Sieger.
Jeugdklasse Reuen: Roseheaven’s best Fabian. 3U Fokker G.Hojer Eigenaar e.Riemenschneider.
Chaneira Diamond of Love 1U Jeugd CAC. Jugend Bundes Sieger 2009.FokkerE.Weber Eigenaar M.Weber.
Xoltan von Reifra 2U res.jeugd CAC. Fokker/Eigenaar R.Janssen Spits.
Tussen klasse Reuen: Randalets Kaika Nippon. 1U CAC.res IB Fokker.W en M. Schnarrenberger Eigenaar R.Janssen Spits.
Kamp.klasse Reuen: Nohbudo von Reifra. 1U CAC CACIB. Bundes Sieger 2009 Fokker R.Janssen Spits
Eigenaar K.Herrebout Fujishige
Jeugdklasse teven: Hannach Z Chaire 1U Jeugd CAC. Bundes Jugend Siegerin 2009 Fokker Koutnik Eigenaar R.Struckmeier.
Tussen klasse teven. Witchiepoo von Reifra …AFWEZIG.
Open klasse teven: Randalets Sumire.. 1U CAC CACIB. Bundes Siegerin 2009 Fokker W en M Schnarrenberger. Eigenaar K.Herrebout Fujishige.