dinsdag 23 juni 2009

Rasspecifiek fokreglement.

Invoering Rasspecifiek Fokreglement

Op 23 april 2009 heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met het bestuursvoorstel om het rasspecifieke fokreglement (RFR) te gaan invoeren.
De Commissie Certificering & Reglementering, bestaande uit Sandra Ottens en Robert Brouwer, gaat dit begeleiden.

De bedoeling is per ras in overleg te treden met de fokkers en overige belangstellende leden van dat ras en zo voor elk ras een RFR in concept op te stellen.
Voor het overleg willen we in principe de weblogs (per ras) gaan gebruiken, hoewel daarvoor nog wel een paar zaken geregeld moeten worden, want we willen geen inmenging van mensen die er niets mee te maken hebben.
Maar, omdat (nog) niet iedereen over internet beschikt, zullen we ook andere kanalen zoals telefoon en/of briefpost inzetten, als dat nodig mocht zijn.

Inventarisatie deelnemers

De commissie wil beginnen met een inventarisatie van de aantallen leden per ras die willen deelnemen aan het overleg dat moet leiden tot een rasspecifiek fokreglement.
Wij verzoeken dan ook iedereen die wil deelnemen aan de discussie van één of meerdere rassen, of op de hoogte gehouden wil worden van de ontwikkelingen, het formulier in het midden van dit clubblad in te vullen en op te sturen.
U kunt het formulier ook op de website van de club vinden. U kunt het dan op uw PC invullen en per e-mail inzenden.

Concept-RFR

Ondertussen zal de commissie een universeel concept-RFR opstellen, in het door de Raad van Beheer voorgeschreven model, maar gebaseerd op ons eigen huidige fokreglement.
Dat kan dan de basis zijn voor elk afzonderlijke RFR per ras.

Zodra we weten welke leden van elk ras mee gaan doen (en op welke wijze) gaan we per ras het overleg starten. Gezien het grote aantal rassen niet voor alle rassen tegelijk, maar waarschijnlijk per 3 of 4 rassen. In principe gaan we geen bijeenkomsten organiseren, maar mocht het echt nodig blijken, is dat natuurlijk wel mogelijk.
Afhankelijk van de voortgang zullen we tussentijds de resultaten terugkoppelen.
Globaal in het clubblad en meer specifiek via de weblogs en e-mail (of briefpost) naar de belanghebbenden.

Zodra de deelnemers van een bepaald ras het met elkaar eens zijn over de inhoud van hun concept-RFR, wordt dat overleg beëindigd en wordt een overleg voor een volgend ras opgestart.
Uiteindelijk zullen de verschillende concept-RFR-en in een Algemene Ledenvergadering (we mikken op het voorjaar van 2010) goedgekeurd moeten worden.

De Commissie Certificering & Reglementering
Sandra Ottens
Robert Brouwer

Invoering Rasspecifiek Fokreglement (RFR)
Inventarisatie deelnemers
2009


Persoonsgegevens

Naam :

Adres :

Postcode :

Woonplaats :

Telefoon :

E-mail :


Ras(sen) :

(bij meer dan één ras, svp voor elk ras aangeven hoe u betrokken bent en hoe u wenst deel te nemen aan het overleg)


Betrokkenheid
(svp aankruisen, meerdere antwoorden mogelijk)

q Fokker
q eigenaar dekreu
q eigenaar huishond
q belangstellend
q anders, nl. …………………………………….


Deelname
(hoe wenst u deel te nemen aan het overleg ?)

q actief via internet en/of e-mail
q actief via telefoon en/of briefpost
q passief persoonlijk (u wordt per e-mail of briefpost op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij uw ras)
q passief algemeen (u kunt de globale vorderingen in het clubblad lezen)Dit formulier svp opsturen naar :

Commissie Certificering & Reglementering
p/a Robert Brouwer
Emmerikseweg 26
7077 AP Netterden

U kunt dit formulier ook downloaden van de website van de club, invullen en per e-mail opsturen naar robert@gentlejewel.nl

zondag 21 juni 2009

CACIB Show Erfurt Duitsland 14-6-2009


De tweede dag was dus een CACIB Show keurmeester Hr Miroslav Redlicki uit Polen.
11 Japanse Spaniels
Reuen Jeugdklasse:
Jesse's Agent PRovocateur 3ZG Fokker/Eigenaar Annette Sonja.
Chaneira Diamond of Love 2U Fokker.W.Weber Eigenaar M.Weber.
Xoltan von Reifra 1U Jeugd CAC. Fokker/Eigenaar R.Janssen Spits.
Reuen Tussen klasse:
Randalets Kaika Nippon 1U CAC CACIB BOB. Fokker W en M Schnarrenberger. Eigenaar R.Janssen Spits.
Reuen Kampioens klasse:
Nohbudo von Reifra AFWEZIG.
Reuen Open klasse:
Jesse's Dashing Diplomat 1U O.A.Fokker/Eigenaar . Annette Sonja.
Teven jeugdklasse:
Moonlit's Jesse Prestige 2ZG Fokker/Eigenaar Annette Sonja.
Elfenlied Vom Ohmgebirge 1U Jeugd CAC Fokker/Eigenaar M.Weber
Randalets Oriental Khysta AFWEZIG.
Teven Tussen klasse:
Randalets Sumire AFWEZIG.
Teven Open klasse:
Bona Dea vom Ohmgebirge 1ZG. Fokker/Eigenaar M. Weber.

Moldernete te Lommel Belgie 14-6-2009

Ik ontving met dank aan de Hr. Herrebout de uitslag van Lommel

Hachiro v. Kiritanaka Jeugdklasse Reu I U BJR ( Fokker Wollfslager ) Eigenaar Duwe Jaqueline

Gio v Kiritanaka Tussen klasse rue 1 U rCac ( Fokker Wollfslager)Eigenaar Valgaeren Mirjam

Nohbudo Von Reifra Kampioensklasse 1U CAC BOB Fokker R.Janssen Spits Eigenaar K.Herrebout -Fujishige

Owboys and Angles godbless Teef Intermediate Klasse 1U Cac (Fokker Weyden Lucretia ) Eigenaar Geudens

From de little Chins Foetsjy teef Openklasse 1U Rcac (Fokker Cleas Dirk)Eigenaar Geudens

Nationale CAC Show Erfurt Duitsland 13-6-2009

Twee daagse show in Erfurt Duitsland. Keurmeester voor de eerste dag: 13-6-2009 Hr.Erwin Deutscher uit Oostenrijk.12 Japanse Spaniels
Reuen Jeugdklasse :
Jess's Agent Provocateur 3U Fokker/Eigenaar Annette Sonja.
Chaneira Diamond of Love 1U Jeugd CAC. Fokker E.Weber Eigenaar M.Weber.
Xoltan von Reifra 2U res.jeugd CAC. Fokker/Eigenaar. R.Janssen Spits.
Reuen Tussen klasse:
Randalets Kaika Nippon... 1U CAC BOB. Fokker. W en M. Schnarrenberger. Eigenaar R.Janssen Spits.
Reuen Kampioens klasse
Nohbudo von Reifra... AFWEZIG.
Reuen Open klasse:
Jesse's Dashing Diplomat 1U CAC Fokker/Eigenaar. Annete Sonja
Teven Puppy klas :
Jesse's Beautiful Blessing. Veel belovend Fokker/Eigenaar Annete Sonja
Teven Jeugdklasse.:
Moonlite's Jesse Prestige 3ZG Fokker/Eigenaar Annete Sonja
Elfenlied vom Ohmgebirge 1ZG Fokker/Eigenaar M.Weber
Randalets Oriental Khysta 2ZG Fokker W en M Schnarrenberger/Eigenaar R.Janssen Spits
Tussenklasse Teven
Randalets Sumire AFWEZIG.
Openklasse Teven:
Bona Dea vom Ohmgebirge 1ZG Fokker/Eigenaar M.Weber.

Tentoonstelling KC.Oss

Tentoonstelling K.C.Oss 12-6-2009-Keurmeester Mevr.J.Zijlmans
6 Japanse Spaniels.
Openklasse Reuen:
Keizan van Senzai-Shu 1U res.CAC res.CACIB. Fokker M.W.Steinmeijer-Wagner Eigenaar P.L.A.M. van de Beuken -van de Burgt
Tussenklasse Reuen:
Randalets Kaika Nippon 1U CAC CACIB en BOB. Fokker W en M Schnarrenberger Eigenaar R.Janssen Spits
Teven Puppy klas.
Alyla from the Olympia Girls. Veel belovend Fokker/Eigenaar. P.L.A.M.van de Beuken-van de Burgt
Tussen klasse teven:
Randalets Sumire...AFWEZIG.
Jeugdklasse teven:
Witchiepoo von Reifra AFWEZIG.
Kampioens klasse Teven:
Oriental Witch von Reifra. 1UCAC CACIB Fokker/Eigenaar R.Janssen Spits.
Tevens Nederlands kamp.

Portoroz 7-6-2009

De tweede dag in Portoroz.. op 7-6-2009. Keurmeester voor deze dag de hr. Alexy Balkin uit Rusland.-14 Japanse Spaniels.
Jeugdklasse Reuen:
Aikemuno King Size 1U Jeugd CAC Fokker Romanovskaya Eigenaar S.Briski Cirman.
Tussen klasse Reuen:
Randalets Kaika Nippon. 1U CAC Fokker W en M Schnarrenberger Eigenaar R.Janssen Spits.
Openklas Reuen:
Chin in Wonderland Etohsio 1U res.CAC res IB.Fokker.D.Nolf Eigenaar R.Janssen Spits.
Uncle Sam von Reifra.... AFWEZIG.
Kampioens klas reuen:
Nohbudo von Reifra AFWEZIG.
Baahir Z Ariaku 2ZG Fokker Cihilar Vlastimil Eigenaar Koutnik Stepan.
Aikemuno Nissan Blue Bird. 1U CAC CACIB BOB. Fokker Romanovskaya .Eigenaar Blatnik &Kovalyesvska Polona &Galina.
Jeudklas Teven:
Witchie Poo von Reifra... AFWEZIG
Monicque Del Monello 1ZG Fokker Nicolette Pasquale Eigenaar Celin Silvano
Stail Aikemuno Bianka Katsu 2ZG Fokker Romanovskaya Eigenaar S.Briski-Cirman
Tussen klas Teven.
Randalets Sumier AFWEZIG
Open klas teven:
Maia Od Mojskeho Lesa 1U CAC res CACIB Fokker /Eigenaar Koutnik Stepan
Izumi Del Monello AFWEZIG
Kampioens klas teven:
Oriental Witch von Reifra 1U CAC CACIB Fokker/Eigenaar R.Janssen Spits.

Tentoonstelling Portoroz 6-6-2009


Twee internationale shows in Portoroz Slovenie
De show op 6-6-2009 .keurmeester de hr.Alessander uit Italie.
Gemeld waren 15 Japanse Spaniels.
Jeugdklasse reuen:
Aikemuno King Size1 ZG. Fokker Aikemuno (Rusland)Eigenaar. S.Briski Cirman
Tussenklas Reuen :Randalts Kaika Nippon 1U CAC.res CACIB.Fokker W en M.Schnarrenberger Eigenaar R.Janssen Spits.
Open klas reuen:
Chin in Wonderland Etoshio 1U CAC.Fokker D.Nolf Eigenaar.R.Janssen Spits.
Deze hond is tevens Sloveens kamp.
Uncle Sam von Reifra 2U Fokker R.Janssen Spits Eigenaar Pasquale Nicoleeta
Kampioens klas reuen. Tetsuo 1u CAC CACIB and BOB. Fokker Rofi Bartali R. Eigenaar Piovani Marco.
Nohbudo von Reifra 3U Fokker.R.Janssen Spits. Eigenaar K.Herrebout-Fujishige
Baahri Z Ariaku ZG Fokker Cihlar Vlastimil Eigenaar Koutnik Stepan
Aikemuno Nissan Blue Bird 2U Fokker Romanosvskay Eigenaar Blatnik & Kovlayesvska Polona &Galina
Jeugdklas Teven:
Witchie Poo von Reifra 2ZG Fokker. R.Janssen Spits. Eigenaar. K.Herrebout -Fujishige
Stail Aikemuno Bianka Katsu. 1U Jeugd CAC Fokker Romanosvskay Eigenaar S.Briski Cirman.
Tussenklas Teven:.
Randalets Sumire 1U CAC Fokker W en M. Schnarrenberger. Eigenaar. K.Herrebout- Fujishige
Openklas Teven:
Izumi Del Monella 2U Fokker/Eigenaar. Pasquale Nicoletta
Taiyo Del Fior Di Pesco 3U Fokker /Eigenaar :Piovana Marco
Maia od Mojskeho Lesa 1U CAC-CACIB Fokker/Eigenaar :Koutnik Stepan
Kampioens klas Teven:
Oriental Witch von Reifra 1U CAC res.CACIB. Fokker/Eigenaar R.Janssen Spits.

zaterdag 6 juni 2009

CAC Tentoonstelling Arnhem

Zaterdag 30 mei. De tentoonstelling te Arnhem Keurmeester. De hr. J.Schepers.
Ingeschreven maar 5 Japanse Spaniels. Hierbij de uitslagen:
Tussenklas Reuen Randalets Kaika Nippon imp.USA. 1U CAC Best of Breed. Fokker.W en M.Schnarrenberger Eigenaar.R.Janssen Spits.
Jeugdklas Reuen.Xoltan von Reifra 1 ZG. Fokker/Eigenaar.R.Janssen Spits.
Tussenklas Teven Randalets Sumier. 1U res.CAC Fokker W en M.Schnarrenberger Eigenaar K.Herrebout-Fujishige.
Jeugdklas Teven Witchipoo von Reifra. 1U. Fokker.R.Janssen Spits. Eigenaar K.Herrebout-Fujishige.
Kampioens klas teven. Oriental Witch von Reifra 1U CAC. Fokker/Eigenaar R.Janssen Spits.

Show Resultaten European Winner Dog Show Dublin 2009

European Winner Dog Show Dublin 2009
Keurmeester.: Mr C. Habig
Award
Dog
Green Star Dog
CH. AIKEMUNO NISSAN BLUE-BERD (Polona & Galina Blatnik / Kovalyevska)
Res Green Star Dog
CH. AUSTRENE SYAWARTS AN CH 07 (Mr.& Mrs. E. Gregg)
CACIB Dog
CH. AIKEMUNO NISSAN BLUE-BERD (Polona & Galina Blatnik / Kovalyevska)
Res CACIB Dog
CH. AUSTRENE SYAWARTS AN CH 07 (Mr.& Mrs. E. Gregg)
Green Star Bitch
JAVALCY YOU ROCK MY WORLD (Mr & Ms Moran & Thomas)
CACIB Bitch
JAVALCY YOU ROCK MY WORLD
(Mr & Ms Moran & Thomas)
Best Of Breed
CH. AIKEMUNO NISSAN BLUE-BERD
(Polona & Galina Blatnik / Kovalyevska)
Reserve Best Of Breed
JAVALCY YOU ROCK MY WORLD (Mr & Ms Moran & Thomas)
Best Puppy
DALEHOUSE ASPREY SILVER (Mrs C Oatridge)
Class
Placing
Dog
Puppy Dog (Int)
1
DALEHOUSE ASPREY SILVER (Mrs C Oatridge)
Open Dog
1
AUSTRENE SATOYAMA (Mr.& Mrs. E. Gregg)
Open Dog
2
ALSTELLA HERE COMES STANLEY JUN.CH. (Msdms T. & K. O'Herlihy Horgan)
Open Dog
3
JESANDAKAI SHADOW CHILD (J.K. Smith)
Champion Dog
1
CH. AIKEMUNO NISSAN BLUE-BERD (Polona & Galina Blatnik / Kovalyevska)
Champion Dog
2
CH. AUSTRENE SYAWARTS AN CH 07 (Mr.& Mrs. E. Gregg)
Champion Dog
3
CH. HOMERBRENT OSHITSU-NO OF PAMOJILL (Ms. F. Hurley)
Open Bitch
1
JAVALCY YOU ROCK MY WORLD (Mr & Ms Moran & Thomas)
Open Bitch
2
SANGRIA THE DIVA (Mrs C Oatridge)
Open Bitch
3
ALSTELLA SERVILLIA (Msdms T. & K. O'Herlihy Horgan)